לפגישת ייעוץ חינם וללא התחייבות חייגו עכשיו: 054-6684288

קיבלתי פסילה – מה עכשיו?

"פסילה" – מהי?

מה שאנו מכנים ביומיום "פסילה" או "שלילה" של רשיון נהיגה, היא בלשון המשפטית, פסילתו של אדם מלהחזיק או מלקבל רשיון נהיגה.

מדוע יש הבחנה בין להחזיק ולקבל? הסיבה לכך היא שמי שאין לו בכלל רשיון נהיגה כי מעולם לא הוציא רשיון, ייפסל מלקבל רשיון נהיגה, בעוד שמי שהוציא רשיון נהיגה, ואפילו הרשיון לא תקף, ייפסל מלהחזיק רשיון נהיגה.

מי רשאי לפסול רישיון נהיגה

אילו סוגי פסילה קיימים?

הסמכות לפסול נהגים נתונה למספר גורמים, שכאן נמנה את אלה שרלוונטיים לעניינינו:

 • פסילה ע"י בית משפט – לבית המשפט לתעבורה סמכות לפסול רשיון נהיגה של נהג שהורשע בעבירת תעבורה, וכן לפסול עד תום ההליכים את רשיונו של נהג שהואשם בעבירת תעבורה חמורה, גם אם טרם הורשע, לפי בקשת המדינה. סמכות הפסילה נתונה גם לבתי המשפט הפליליים "הרגילים", בעבירות הקשורות בנהיגה רכב וכן בעבירות הקשורות לסמים, גם אם אין כל קשר בינן לבין נהיגה.
 • פסילה מנהלית – לקצין משטרה מדרגת פקד ומעלה סמכות לפסול נהגים מלהחזיק רשיון נהיגה, וזאת גם בטרם הגשת כתב אישום:פסילה ל-30 יום: הקצין רשאי לפסול נהג מלהחזיק רשיון נהיגה למי שמואשם או חשוד בכך שעבר עבירת תעבורה המנויה ברשימה סגורה של עבירות הכוללת, בין היתר מהירות, שכרות, נהיגה ללא מלווה ועוד.פסילה ל-60 יום: הקצין רשאי לפסול נהג מלהחזיק רישון נהיגה אם הוא אחראי, לשיטתו של הקצין, לגרימת תאונת דרכים ואם החזרת רשיונו עלולה לסכן את הציבור.

  פסילה ל-90 יום: מי שהיה מעורב בתאונת דרכים קטלנית ייפסל על ידי קצין משטרה מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 90 יום וזאת באופן כמעט אוטומטי.

 • פסילה ע"י משרד הרישוי לפי שיטת הניקוד – משרד הרישוי פוסל רשיונות של נהגים שצברו נקודות (המדובר בנושא מורכב בפני עצמו ואין זה המקום להיכנס אליו ברשימה זו). המקרה הרגיל הוא של מי שצבר 36 נקודות ואז תקופת הפסילה היא ל-3 חודשים (כן יש לעבור מבחן עיוני – תיאוריה).
  ריצוי פסילה – על ידי "הפקדה" בלבד

לכאורה, מוסדר הנושא באופן חד משמעי בחוק: עונש פסילה ירוצה אך ורק על ידי"הפקדה פיזית של הרישיון, בין אם הוא תקף ובין אם פקע.

העניין ברור: נפסלת? גש למזכירות בית המשפט, לתחנת המשטרה, או למשרד הרישוי (לפי העניין), ומסור להם את הרשיון. קבל מהם "אישור הפקדה", מסמך רשמי ובו רשומים כל פרטי הפסילה והמתן לסיום הפסילה בסבלנות תוך הימנעות מנהיגה.

זכור: לא הופקד הרשיון – לא תתחיל הפסילה להימנות. אסור לך לנהוג, אבל תקופת הפסילה לא תתחיל "לרוץ". כמו כן, מי שפסול מלנהוג, אינו מבוטח בביטוח חובה, גם אם שולמה הפוליסה.

לא הפקדת את רשיונך ונתפסת נוהג – לא תוכל לטעון כי מאחר ולא הפקדת את הרשיון, אתה לא בפסילה, ואף יוגש נגדו כתב אישום חמור בגין נהיגה בזמן פסילה.

ראה הוזהרת: המשטרה יכולה לבדוק במסוף &aposאון ליין&apos, אם נפסלת בנוכחותך או בהעדרך, ואם יתברר כי ידעת על הפסילה ובכל זאת נהגת – תועמד לדין בגין נהיגה בפסילה, ויתכן אף שתיעצר במקום.

 

שימוע נהיגה בשכרות

חובת ההפקדה לגבי מי שאין לו רשיון נהיגה

שאלה שנשאלת על ידי רבים היא: אם אין לי רשיון נהיגה, מה בדיוק אני צריך להפקיד?

המונח "אין לי רשיון נהיגה", עשוי לחול על מספר מצבים:

 • מעולם לא הוצאתי רשיון נהיגה ("בלתי מורשה") – לא חובה להפקיד.
 • אני מורשה לנהיגה, אבל הרשיון עצמו – פיזית – אבד לי: חייב להפקיד (תצהיר).
 • בעיקרון, אני מורשה לנהיגה, אבל הרשיון עצמו נמסר למשטרה, לבית משפט אחר או למשרד הרישוי ולכן אין ברשותי כרגע רשיון נהיגה: חייב להפקיד (תצהיר).
 • בעיקרון, אני מורשה לנהיגה, אבל הרשיון שלי לא בתוקף: חייב להפקיד (רשיון שפקע ו/או תצהיר).

"תחליף רשיון" – מי שנפסל ואין בידו רשיון נהיגה, יפקיד בבית המשפט תצהיר שנחתם בפני עו"ד, המפרט היכן הרשיון: אבד, נלקח ע"י שוטר, הופקד בבית משפט אחר וכו&apos. התצהיר הנו תחליף לרשיון הנהיגה ומאפשר קבלת אישור הפקדה גם בלי שהופקד כל רשיון.

אחזור ואדגיש זאת: הפסילה לא רצה מעצמה ורק הפקדה פיזית של רשיון נהיגה או תחליף רשיון ייגרמו לפסילה להימנות.

פסילה "בהעדר"

נהגים רבים אינם מתייצבים מסיבות שונות לדיונים שנקבעו להם. לעיתים הדבר נובע משכחה או מתקלה, אך מניסיונו של כותב שורות אלה, לעתים אי ההתייצבות נובעת מההנחה שאם לא יתייצב, אפילו אם ייפסל, יוכלו להמשיך לנהוג ולטעון, בצדק, שלא ידע על הפסילה; יש גם אלה שלא מגיעים ומקווים ש"יהיה בסדר".
המציאות היא כזו שמי שלא מתייצב – בדרך כלל בית המשפט מחמיר בעונשו, כך שהדבר לא באמת משתלם.

למעשה, מדובר ב"שיטה" אווילית לחלוטין, שכן במוקדם או במאוחר (לעתים יחלפו שנים עד שהדבר יתגלה) ייתפס הנהג וייוודע לו על הפסילה, ומכאן ואילך, אם ייתפס בנהיגה פעם נוספת יהיה חשוף למעצר ולכתב אישום חמור.

יצירת קשר

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות